PageRank دانشجو می خروشد / خود را نمی فروشد - کبک آگاه است
یکشنبه 3 آبان 1388

 

 http://www.img98.com/images/t0xovdbo4e6ozbkdfc0r.jpg  

هر کس خربزه ب خورد باید پای لرزش هم بنشیند. دولت کودتا هم وقتی می خواست قامت نمایندگی ملت بزرگ ایران را به زور تقلب و دزدی بر تن کند، باید می دانست که اگر کل ایران نیز بنشیند و حرفی نزند، دانشجوی ایرانی حتی اگر یک نفر هم باشد، فریاد خواهد زد. اما دیدیم که هم دانشجو فریاد زد و هم غیر دانشجو. دانشجو نماد آگاهی و دانایی و پویایی جامعه ایرانی است. تا زمانی که احزاب آزاد ایجاد شوند و وظیفه پیشبرد سیاسی کشور را بر عهده بگیرند، دانشجوی ایرانی باید در کنار تحصیل دانش، یک بار دیگر را نیز باید بر دوش بکشد. این بار و امانت سنگین، آگاه بودن و حفظ آگاهی اجتماع است. دانشجویان ایران، مغز متفکر جنبش سبز هستند و برای همین هم است که دولت کودتا بیشترین ترس را از قشر دانشجو دارد. جنبش سبز، جنبش دانستن است و پرچمدار این حرکت، دانشجویان هستند. کنترل اوضاع دیگر دست دولت تقلبی احمدی نژاد نیست. اصلاً از اول هم نبود. دانشجویان دانشگاه آزاد کرج این بار اعتراض خود را با یک تجمع بزرگ نشان دادند. عکسهای زیر را ببینید

 

http://www.img98.com/images/89h492uluo1wbb03eu9q.jpg 

 

 

http://www.img98.com/images/k01tlfcjjucxs18t4y0.jpg 

 

 

http://www.img98.com/images/08c28djjk9e4qk0enyrx.jpg 

 

 

http://www.img98.com/images/qmut7hcfkkydqev3mtnz.jpg 

 

بدانید شعار های رادیکل مثل استقلال آزادی جمهوری ایرانی 

خیلی زیباست! ولی الان این شعار انحرافیست انحرافی... 

هرکس بگه بدانید مخالف سر سخت جنبش آزادی خواهی سبز ایران هست 

الان نه  

بعد از پیروزی  

با پیروزی به تمام شعارها جامه عمل می پوشانیم... 

 

«الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا والذین جاهدوا فینا لنهدینم سبلنا.»