PageRank باور کنید! اینجا جمهوری اسلامی ست! - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

بیسوادی مسئولان سازمان میراث فرهنگی؛ قراردادن عکس مقبره ملاحسن کاشی به جای گنبد سلطانیه در سایت یونسکو

در سایت یونسکو به همراه عکس ملاحسن کاشی این توضیحات قرار داده شده است: « گنبد سلطانیه بزرگ‌ترین گنبد آجری جهان و مقبره اولجایتواست که نام خود را به سلطان محمد خدابنده تغییر داد و از آثار مهم دوره ایلخانیان به حساب می‌آید ... این بنا بسیار زیبا از حیث معماری و تزیین و بزرگی در دنیا مشهور است ... گنبد مزبور بنایی است هشت ضلعی که طول هر ضلع آن 80 گز است. هشت مناره نیز در اطراف گنبد دارد ... قدیمی‌ترین گنبد دوپوش موجود در ایران است ... رنگ گنبد آبی است ... گنبد از کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ پوشیده و سقف داخل اطاقهای بالا با گچ‌بری‌های و آجرهای رنگارنگ تزیین یافته‌است ... ساخت این گنبد در سال 702 هجری قمری به دستور الجایتو در شهر سلطانیه، پایتخت آن زمان ایلخانیان آغاز شد و در سال 712 هجری قمری به اتمام رسید ... » این در حالی است که ملاحسن کاشی از مداحان معروف اهل بیت دردوره صفوی بوده و به همین دلیل پس از مرگ، وی را در نزدیکی گنبد سلطانیه دفن کرده و برایش آرامگاهی خاص می‌سازند. در حال حاضر عکس مقبره مذکور در سایت میراث جهانی در پرونده گنبد سلطانیه قرار دارد و تمامی مراجعه کنندگان به سایت میراث جهانی توضیحاتی از گنبد سلطانیه در کنار عکس مقبره ملاحسن کاشی مطالعه می‌کنند و به غلط این مقبره کوچک را گنبد سلطانیه می‌پندارند. 

 

http://www.chn.ir/news/?section=1&id=32099