PageRank وای اسلاما! - کبک آگاه است
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 4 آبان 1388

یک نیم سال محرومیت از تحصیل برای دو دانشجوی دختر دانشگاه شریف به اتهام «عدم رعایت پوشش اسلامی»!

تنها چند روز از حکم تعلیقی محرومیت از تحصیل برای 9 دانشجوی شریف به اتهام واهی شرکت در تظاهرات دانشجویان شریف میگذرد. روزهای گذشته با خبر شده بودیم که گشت های ارشاد دانشگاهی! سر از شریف در آورده اند و به ارشاد!! میپردازند. اما هیچ گاه فکر نمیکردم که به این بهانه دو دانشجوی دختر را به مدت یک نیم سال (بصورت تعلیقی) از تحصیل محروم کنند! اینان از علم میترسند. اینان از کسانی که آگاهی داشته باشند میترسند…اینان از شریفیها میترسند چرا که میدانند آنها از جمله با تفکر ترین دانشجویان کشورند. اصلا اینان از تمام دانشجویان و دانش آموزان میترسند چرا که «دانش» را یدک میکشند. و خود بهتر از هر کس میدانند که هر کس آگاهی و تدبر داشته باشد از حکومتشان بیزار میشود……کی میشود که از چنگال این دژخیمان جلاد صفت در امان بمانیم!...متن نامه به این شرح است: مورد تخلف: عدم رعایت پوشش اسلامی طبق بند 3/د از بخش تخلفات شیوه نامه انضباطی دانشجویان جلسه شماره ** کمیته انضباطی بدوی در تاریخ **/88 تشکیل گردید با توجه به تخلف فوق تصمیم زیر اتخاذ گردید: یک نیم سال حذف موقت از تحصیل بدون احتساب سنوات (بصورت تعلیقی) طبق بند 9/الف از بخش تنبیهات شیوه نامه انضباطی دانشجویان ::::در برگه ای جرمها! ی مربوطه ذکر شده بود. موارد مضحکی مانند :پوشیدن لباس با رنگهای نامناسب !!، نپوشیدن جوراب!، بیرون بودن موی سر و دیگر موارد شاید خنده دار! در آن جرم نامه! دیده میشد 

 

http://milezok.wordpress.com/2009/10/26/sharif-taligh/