PageRank شکایت از 10 مقام دولتی برای تصرف یک اختراع - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

مبتکر زنجانی تصویر تمام ای میل هایی که از سال 86 برای دستگاه های مسوول ارسال کرده به انضمام کدهای رهگیری آن را به پرونده پیوست کرده است. موافقتنامه های شورای شهر زنجان و سازمان بازرگانی این استان را در موافقت با اجرای طرح نیز به پرونده اضافه کرده است اما برگ برنده او ثبت این ابتکار به نام خود در کتابخانه ملی است. طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور به نام محمدی با شماره 12076 ثبت شده در حالی که این طرح در هیچ مرجعی به نام دولت ثبت نشده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تولیدکنندگان را موظف می کند هر طرح و ایده یی را به نام خود در کتابخانه ملی ثبت کنند؛ اقدامی که دولت انجام نداده است. نکته دیگر در قانون حمایت از مولفان و پدیدآورندگان آمده است. ماده یک این قانون تاکید دارد؛ «از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.»  

 

http://www.etemaad.ir/Released/88-08-04/133.htm