PageRank تجمع دانشجویان دانشگاه علامه وشعارمرگ بردیکتاتور - کبک آگاه است
X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 4 آبان 1388

یکشنبه ، دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی دراین دانشکده کردند .این تظاهرات ابتدا با شرکت بیش از 70 دانشجوی مهمان درساعت 1100 صبح برگزار شد, بلافاصله پس از شروع تجمع دانشجویان علامه نیز درحمایت به این دانشجویان پیوستند دانشجویان شعار میدادند مرگ بر دیکتاتور چه شاه باشه چه دکتر , تا احمدی نژاده هر روزهمین بساطه و.... . این تجمع تاساعت 1330 ادامه یافت . لازم به توضیح است که عده ای ازدانشجویان این دانشکده میهمان ازدانشگاه حقوق و پیام نورهستند که دراین دانشکده درس میخوانند و اخیرا ریاست سرکوبگر این دانشگاه به بیرون کردن دانشجویان میهمان از این دانشکده اقدام کرده است . این درحالی است که دانشجویان نسبت به این اقدام معترضند وحتی یک استادهم مطرح کرده است که مشکل آکادمیکی نیست و او حاضر است تدریس لازم را دراین دانشکده با وقت گذاری حل کند اما ریاست سرکوبگر دانشکده قبول نکرده است واین باعث تجمع وتحصن دانشجویان شد . دانشکده علوم انسانی واقع درخیابان علامه طباطبایی نزدیک بلوار مدیریت (سمت سعادت آباد) 

 

http://www.ina-newsagency.com/News-Details.aspx?newsId=27990&back=1#