PageRank خبرهایی از اوین- افزایش مجدد فشارها بر کیوان صمیمی - کبک آگاه است
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 5 آبان 1388

در پی انتشار و بازتاب گسترده پیام مقاومت مهندس کیوان صمیمی، ایشان به شدت توسط بازجوها تحت فشار قرار گرفته اند. به گزارش موج سبز آزادی، اکنون بیش از 2 هفته است که بازجویان تمام کتاب‌های سلول وی را جمع کرده و حتی ...

 کیهان، تنها ررزنامه‌ای که به او داده م‌یشد را هم دیگر نمی‌دهند، بدین ترتیب وی از داشتن هرگونه مطلبی برای مطالعه محروم است. به تازگی بازجوی جدیدی با رفتارهای تند و ادبیات "لات"گونه به سراغ وی آمده که سعی داشته به او اتهام ارتباط با مجاهدین خلق بزند. اما صمیمی با لحنی محکم اجازه ادامه صحبت به وی نمی‌دهد و با همان ادبیات خود بازجو، او را متهم به شاگردی حسین شریعتمداری می‌کند. بازجو نیز از ادامه جدل کلامی با صمیمی انصراف می‌دهد. مقاومت مهندس صمیمی و انتشار پیام او چنان بازجویان را عصبانی کرده که وی را به شدت تهدید کرده‌اند، اما صمیمی در پاسخ آنها گفته است: ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم. 

 

http://www.mowjcamp.com/article/id/51305