PageRank عکس: پخش اعلامیه برای 13 آبان در دانشگاه آزاد شهرکرد - کبک آگاه است
سه‌شنبه 5 آبان 1388

با نزدیک شدن به مراسم 13 آبان، فعالیت‌ مردم سبزادنیش به خصوص دانشجویان برای آگاه کردن دیگر هموطنان از برنامه‌های این روز افزایش یافته است. در همین راستا در روزهای اخیر صدها تراکت در دانشگاه آزاد شهرکرد برای دعوت به مراسم 13 آبان و تظاهرات در این روز در محوطه و دانشکده‌های این دانشگاه پخش شده است. دانشگاه آزاد شهرکرد یکی از مراکز دانشگاهی بوده است که دانشجویان آن در روزهای اخیر با دیوار نویسی، تجمعات و سردادن شعارهای سبز اعتراض خود به دولت کودتا را ابراز کرده‌اند. 

 

 

http://img98.com/images/07vk1b5m3u8s7e48hfv8.jpg

 

http://img98.com/images/4qet3f363sikmlp3xhb6.jpg 

 

 

http://img98.com/images/iwc20e6q9s9u27xryxr.jpg 

 

 

http://img98.com/images/3tj3nel14w8ojs2rg3.jpg 

 

 

http://img98.com/images/skz2yy7e9t157kv0rjwp.jpg