PageRank پنجمین تجمع پی در پی دانشجویان دانشگاه آزاد - کبک آگاه است
سه‌شنبه 5 آبان 1388

دانشجویان دانشگاه آزاد امروز پنجمین تجمع اعتراضی و مسالمت آمیر خود را در پنجمین سه شنبه از آغاز سال تحصیلی برگزار کردند. به گزارش هرانا ، بیش از 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در پی فراخوانی که پیش از این داده شده بود در اعتراض به سیاست های دولت و وقایع پس از انتخابات و هم‌چنین حمایت از دانش‌جویان دانش‌گاه آزاد واحد تهران مرکز اقدام به برگزاری تجمع و راهپیمایی کردند. در حدود ساعت 12 ظهر امروز...

و با تعطیل شدن کلاس‌های نوبت صبح در صحن اصلی دانش‌کده فنی و با فریادهای «الله اکبر» دانش‌جویان تجمع شکل گرفت. دانشجویان با خواندن سرودهای «یار دبستانی» و شعارهای بر علیه احمدی‌نژاد به تجمع خود ادامه داده و از صحن اصلی دانش‌کده فنی تا مقابل ساختمان ریاست راهپیمایی کردند. «مرگ بر دیکتاتور»،« نصر من الله و فتح قریب، ننگ بر این دولت مردم فریب»، از دیگر شعارهای داده شده در این تجمع بود. دانشجویان با سر دادن شعارهای « دانش‌جو می میرد, ذلت نمی پذیرد»، «دانشجو دانشجو، حمایت حمایت»، «دانشجو دستگیر بشه، دانشگاه تعطیل می‌شه» حمایت خود را از دانش‌جویان دانش‌گاه آزاد واحد تهران مرکز نشان دادند. حضور دانشجویان دانشکده‌های دیگر واحد تهران جنوب علی رغم مسافت زیاد با دانش‌کده فنی از نکات جالب توجه این تجمع بود. این تجمع که از ساعت 12 ظهر آغاز شده بود در حدود یک ساعت به طول کشید و با خواندن سرود« یار دبستانی » پایان یافت. از صبح امروز تعداد نیروهای حراستی به شدت در دانشکده فنی افزایش یافته بود و رفت و آمد نیروهای امنیتی نیز در صحن دانش‌کده محسوس بود. 

 

http://www.hra-news.org/news/7891.aspx