PageRank حسین کروبی: حضور مهدی کروبی در میان مردم افزایش خواهد یافت - کبک آگاه است
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 3 آبان 1388

مهدی کروبی روزگذشته به صورت سرزده به نمایشگاه مطبوعات رفت که در ابتدای حضور، مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.آنان با شعارهایی همچون «مرگ بر … » و« کروبی کروبی حمایتت می کنیم» او را همراهی کردند و برابر برخی غرفه ها به شعارهای انتقادی خود شدت بخشیدند تا اعتراض خود را نسبت به سیاست های ضدمردمی آنان نشان دهند. اما آنچه در این میان سوال برانگیز بود، آن بود که چگونه این استقبال پرشور تبدیل به برخورد زشت و خشن تعدادی افراد سازمان یافته در پایان بازدید مهدی کروبی از نمایشگاه شد؟ حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی درگفت وگوبا «تغییر» پرده از اقدام غیراخلاقی حراست نمایشگاه برداشت و ماجرا را افشا کرد. اوگفت:

« در ابتدای حضور آقای کروبی در نمایشگاه، افراد معلوم الحال شوکه شده بودند و با توجه به سرزده بودن این بازدید و عدم اطلاع رسانی خبری نمی توانستند این استقبال پرشکوه را تحمل کنند. لذا در ابتدا برخی غرفه های وابسته به آنان شروع به پخش آهنگ ها وموسیقی های بسیار تند غربی کردند تا بتوانند بر اعصاب خود مسلط شوند. آنان فقط به این اقدام بسنده نکردند، بلکه با برنامه ای هماهنگ شده با حراست نمایشگاه هجمه بی ادبانه ای را طراحی کردند... او در ادامه در تشریح اقدام زشت وغیر اخلاقی حراست وزارت ارشاد گفت:« در پایان بازدید آقای کروبی، حراست پیشنهاد می کند که برای کنترل نظم نمایشگاه، آقای کروبی از طبقه دوم خارج شود. سپس با قبول این پیشنهاد از سوی محافظان ایشان، اجازه همراهی مردم را نمی دهند وتنها آقای کروبی ومحافظان وارد طبقه دوم می شوند. در این حین دیده می شود که ۱۰، ۲۰ نفر از افراد سازمان یافته گرد آنان را می گیرند... 

 

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/095372.php