PageRank ! - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

و ناگهان نمایشگاه تعطیل شد...! (تیتر خبر عوض شد : وقفه چند ساعته در کار نمایشگاه مطبوعات...!)

خبر آنلاین ابتدا با تیتر : و ناگهان نمایشگاه تعطیل شد! خبر رو بر روی سایت گذاشت که دلیل این تعطیلی رو جلوگیری از یه سری درگیری ها و اعتراضات احتمالی در نمایشگاه اعلام کرد ...اما بعد از یکی دو ساعت مطلب و تیتر خبر رو عوض کردندکه می تونید بخونید : در حالی که برخی از غرفه ها به دلیل اعلام پایان نمایشگاه وسایل خود را جمع کرده اند بازدید کنندگان همچنان به بازدید از غرفه ها مشغولند . امروز برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حاشیه هائی همراه بود که از آن جمله ایجاد وقفه در ورود بازدید کنندگان در ساعت 14:30 دقیقه بود متعاقب آن از بلند گو اعلام شد که غرفه داران وسایل خود را جمع کنند که امروز روز آخر است . موسسه خبر نیز طبق اعلام غرفه خود را جمع کرد اما خبرها حاکی ازآن است که دوباره بازدید ادامه یافته و فردا آخرین روز اعلام شده است. هنوز از دلیل این این وقفه ،خبری به دست ما نرسیده است
 

http://khabaronline.ir/news-21524.aspx