PageRank بازهم مدرک بازی! - کبک آگاه است
دوشنبه 4 آبان 1388

نماینده مجلس با هزینه کردن 30 میلیون تومان مدرک آکسفورد دریافت کرده است !

پرونده جنجالی دانشگاه هاوایی و متهم ردیف اول آن یعنی اردشیر قاسملو هر چند سالهاست که مختومه اعلام شده و دیگر خبری از آن نیست اما اتفاقاتی مرتبط با نحوه اجرای احکام متهمان و مدرک بگیران از هاوایی این دانشگاه را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت. به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی پرچم در پرونده دانشگاه هاوایی که چند وزیر ، چند نماینده مجلس و تعدادی از مسئولان قوای مختلف از آن مدرک گرفته بودند با شکایت و پیگیری های وزارت علوم این دانشگاه از ادامه فعالیت خود بازمانده و با توجه به اصرار نمایندگان ملت، قرار بر این شد تا با توجه به بی اطلاعی برخی مسئولان تحصیل کرده در هاوایی مدارک تحصیلی صادره از سوی هاوایی و مدارکی که درآینده کشف می شود ، ابطال و کلیه مزایای دریافتی از دولت و نظام با مدارک غیر معتبر این دانشگاه به خزانه کشور مسترد شود." اما در همین زمینه شنیده ها حاکی از آنست که یکی از مدیران مطرح کشور که نامش در میان مدرک بگیران از هاوایی به چشم می خورد با مدرک صادره از هاوایی به پرکردن پرونده گزینشی و استخدامی خود اقدام کرده و در حال حاضر حقوق و مزایا و حتی برخی عناوین شغلی خود را از طریق مدرک جعلی و غیر معتبر هاوایی به دست آورده است. پرونده این مدیر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد. بنا بر این گزارش، دانشگاه آکسفورد هم که پا در جای پای دانشگاه هاوایی گذاشته و با صدور مدارک جنجالی به مسئولان کشور مدت ها خبر سازترین موسسه خارجی بود به یکی از نمایندگان مجلس نیز مدرک آکسفوردی داده است. این نماینده که مدرک خود را از طریق واسطه های آکسفورد و بدون اطلاع از نامعتبر بودن آن و با هزینه کرد 30 میلیون تومان دریافت کرده در حال حاضر با توجه به تشکیل پرونده مدرک تحصیلی وی در کمیسیون اصل نود، باید توضیحات خود در این رابطه را به این کمیسیون ارائه کند. همچنین، گزارشاتی در این باره به شورای نگهبان قانون اساسی هم ارسال شده است. 

 

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=88379